13

Черен или не е петък 13-и? Черен или не е петък 13-и?