опрашване

Дори любовните трепети на насекомите са засегнати от мръсния въздух