Защо местата ни в самолета не са едно до друго?

1 1138
Отговор
Vergilia Vergilia#1, 29 октомври 2020 Ще се качим ли на самолет скоро изобщо
Отговор