дълъг COVID-19

Проучване: Ваксинацията намалява наполовина риска от дълъг COVID-19
Дълъг COVID-19 и постковид: Рискови фактори и симптоми