постковид

Паник атаки, страх от заспиване, нарушена сексуална изява: Неподозираните постковид симптоми, разкрити от психолог 
Дълъг COVID-19 и постковид: Рискови фактори и симптоми