Цигарите, алкохолът и липсата на устна хигиена – най-честите причини за посещение при зъболекаря

Над половината от всички възрастни в Европейския регион на СЗО са имали основно орално заболяване през 2019 г.

20 април 2023
Цигарите, алкохолът и липсата на устна хигиена – най-честите причини за посещение при зъболекаря

Photo credit: englishlikeanative/Pixabay

Тютюнопушенето, алкохолът и липсата на устна хигиена са сред най-честите причинители на заболявания в устната кухина. Това са част от изводите, които се съдържат в нов доклад за състоянието на оралното здраве в европейския регион на СЗО.

СЗО-Европа призовава за спешни действия по отношение на заболяванията на устната кухина, тъй като в европейския регион са регистрирани най-високите нива в световен мащаб.

Докладът показва, че над половината от всички възрастни в Европейския регион на Световната здравна организация са имали орално заболяване през 2019 г., което е най-високото разпространение в световен мащаб. Организацията призовава държавите членки да увеличат достъпа до безопасно, ефективно и достъпно орално здравеопазване като част от универсалното здравеопазване.

Националните пакети за здравно осигуряване трябва да включват достъп до орални здравни услуги, които да са безплатни или на цена, която хората могат да си позволят, смятат от СЗО. Това е основното послание на новия доклад за състоянието на оралното здраве в европейския регион на СЗО. Призивът е в отговор на съдържащите се в доклада тревожни данни, според които регионът, обхващащ 53 държави в Европа и Централна Азия, е с най-високо разпространение на основните орални заболявания и с най-високо разпространение на кариесите в световен мащаб. 

Основни констатации 

Най-новите данни за Европейския регион на СЗО:  

 • Най-високо е разпространението на основните орални заболявания (50,1 % от възрастното население) от всички шест региона на СЗО в света. Това включва най-високото разпространение на кариес на постоянните зъби, което при 33,6 % от населението на Европейския регион представлява почти 335 милиона случая през 2019 г.
 • Вторият най-голям дял на случаите е при загубата на постоянни зъби (25,2 %), около 88 млн. души на възраст 20 и повече години. Това означава разпространение от 12,4%, което е най-високото сред регионите на СЗО и почти два пъти по-високо от разпространението в световен мащаб от 6,8%.
 • Тук е и вторият най-голям прогнозен брой на нови случаи на рак на устната кухина сред регионите на СЗО - почти 70 000. Това представлява 18,5 % от общия прогнозен брой случаи в световен мащаб. Повече от 26 500 смъртни случая в региона се дължат на рак на устната кухина през 2020 г.
 • В 34 от 53-те държави от Европейския регион (66,7 %) не е имало национална политика за орално здраве. 
 • В 11 държави (23,4 %) не е имало специализиран персонал за орални заболявания в отдела за незаразни болести на Министерството на здравеопазването. 

В доклада се очертава напредък в някои области, включително значителен спад (7,2 %) между 1990 г. и 2019 г. в разпространението на кариеса на млечните зъби при децата на възраст от 1 до 9 години, както и спад (3,9 %) в разпространението на кариеса на постоянните зъби в тази възрастова група. Общата картина обаче съдържа много предизвикателства.

Най-голяма нужда, най-малък достъп до услуги

Услугите в областта на оралното здраве се предоставят до голяма степен от частни лекари срещу заплащане и в резултат на това за повечето пациенти разходите са големи. 

Държавните програми и застрахователни схеми осигуряват само частично орално здравно обслужване или изобщо не осигуряват такова. 

В рамките на региона десет държави отделят по-малко от 10 щатски долара на човек годишно за орално здраве, а 14 държави - между 11 и 50 щатски долара. Това е изключително проблематично, тъй като проучванията показват, че хората, които имат най-голяма нужда от орално здраве, имат най-малък достъп до услугите, се казва още в доклада.  

Здравето започва в устата

"Оралното здраве е съществена част от здравеопазването. Много от най-основните ни човешки функции - говорене и общуване, хранене, дишане и не на последно място усмихване - зависят от доброто орално здраве", заяви д-р Ханс Анри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. И допълни: "Нелекуваните зъбни кариеси могат да повлияят на качеството на живот на хората във всички възрасти, но са особено вредни в детска възраст, тъй като създават проблеми, които могат да продължат цял живот. При децата зъбният кариес влияе върху посещаването на училище и академичните резултати. Тежките нелекувани кариеси могат да попречат на храненето и растежа. В много страни с високи доходи изваждането на зъби с кариес под обща анестезия е основната причина за хоспитализация на малки деца. Сред възрастните нелекуваният кариес може да бъде основна причина за отсъствие от работа и да повлияе на качеството на живот и работа. Оралното здраве наистина оказва влияние върху толкова много области от живота ни, но рядко получава вниманието, което заслужава, когато става въпрос за здравни политики и схеми на покритие." 

Д-р Карина Ферейра-Борхес, регионален съветник на СЗО/Европа по въпросите на алкохола, незаконните наркотици и здравето в затворите, добави: "Съществуват убедителни доказателства, че оралните заболявания засягат непропорционално групите в неравностойно положение и маргинализираните групи - хората с ниски доходи, хората с увреждания, възрастните хора, които живеят сами или в домове за възрастни хора, бежанците, както и тези, които са в затвора или живеят в селски общности. Препоръките в този доклад са насочени и към тези неравенства, като насочват ресурсите там, където са най-необходими." 

Причинителите на вредата

Заболяванията на устната кухина се дължат главно на консумацията на захар, тютюнопушенето, употребата на алкохол, травмите и липсата на устна хигиена. На политическо ниво основните причини включват: 

 • насищане (наличие) на вещества с високо съдържание на захар, особено на подсладени със захар напитки.
 • агресивен маркетинг на вещества с високо съдържание на захар, особено насочен към децата, както и на тютюн и алкохол.
 • затруднен достъп до услуги за първично/държавно орално здраве.
 • неадекватно съдържание на флуорид във водоснабдяването и в продуктите за устна хигиена, като например пастата за зъби.

Препоръки

"Зъбният кариес е най-разпространеното незаразно заболяване в света - но не е нужно да бъде така. Ние знаем какво трябва да се направи. Целта на този доклад е да насърчи правителствата и здравните власти да улеснят достъпа до безопасни, ефективни и достъпни основни грижи за оралното здраве като част от националните универсални здравни пакети", продължава д-р Клуге. "Това е най-добрият начин за справяне с неравнопоставеността в областта на оралното здраве, като същевременно се обърне внимание на многобройните незаразни болести и се подобри цялостното здраве на населението." 

Препоръките, съдържащи се в новия доклад на СЗО-Европа, допълват препоръките в Глобалния план за действие за орално здраве, който очертава 100 предложения за действия към държавите членки, Секретариата на СЗО, международните партньори, неправителствените организации и частния сектор и е придружен от глобална рамка за мониторинг, за да се проследява напредъка в изпълнението. 

Сред основните препоръки в новия доклад за европейския регион се препоръчва на правителствата: 

 • да разработят нови национални политики в областта на оралното здраве, които да са в съответствие с Глобалната стратегия на СЗО за орално здраве и с националните политики за незаразните болести (НЗБ) и универсалното здравно покритие (УЗБ).
 • да отделят специализиран персонал и средства за орално здраве в Министерството на здравеопазването или друга национална правителствена здравна агенция, като гарантират интегрирането им с програмите за незаразни болести и за всеобщо здравеопазване.
 • да прилагат политически мерки, насочени към намаляване на приема на свободни захари, като например задължително етикетиране на хранителните стойности на предварително опакованите храни; цели за промяна на състава на храните, за да се намали съдържанието на захар в храните и напитките; политики за обществени поръчки на храни, за да се намали предлагането на храни с високо съдържание на захари; политики за защита на децата от вредното въздействие на маркетинга на храни; данъци върху подсладените със захар напитки или храни с високо съдържание на захари.
 • интегриране на грижите за оралното здраве в първичната здравна помощ на всички нива на обслужване, включително необходимия персонал, набор от умения и компетенции. 
 • разработване на иновативен модел на работната сила за орално здраве, включващ специалисти по орално здраве и други работещи в сферата на първичната медицинска помощ, за да се отговори на нуждите на населението в областта на оралното здраве.   

По време на представянето на новия доклад в Копенхаген д-р Гауден Галеа, директор на отдел "Неинфекциозни болести и иновации", заяви: "Аргументите за разширяване на универсалното здравно покритие и укрепване на политиката в областта на храненето, тютюнопушенето и алкохола са убедителни от гледна точка на здравето, правата на човека и икономиката. По този начин радикално подобряваме здравето на устната кухина и редица други критични области на здравето, включително диабет, рак и сърдечносъдови заболявания. Отговорността за всички ключови области на действие е на правителството и на лицата, отговорни за здравната политика. Ние в СЗО-Европа сме на разположение, за да подкрепим нашите държави членки в това отношение. Нека работим заедно, за да превърнем оралното здраве в рамките на универсалното здравно покритие в реалност", призова Галеа.

Коментирай »
Още по темата
Откриха причината за лошия дъх в устата Откриха причината за лошия дъх в устата
Диетата и пародонтитът: Режимът на растителна основа е естествена защита от натрупване на зъбна плака Диетата и пародонтитът: Режимът на растителна основа е естествена защита от натрупване на зъбна плака
10 препоръки за правилна грижа за здравето на зъбите 10 препоръки за правилна грижа за здравето на зъбите
Най-вредните за зъбите напитки Най-вредните за зъбите напитки
Препоръчваме още
10 невероятни факта за папаята 10 невероятни факта за папаята
ТЕСТ: Притежаваш ли емоционална интелигентност? 💡 ТЕСТ: Притежаваш ли емоционална интелигентност? 💡
„Като тиха въздишка“ - поезия от Нели Горанова (предложение за четене) „Като тиха въздишка“ - поезия от Нели Горанова (предложение за четене)
Най-полезният тропически плод Най-полезният тропически плод
Дните без телевизия са ключ към по-здравословен живот Дните без телевизия са ключ към по-здравословен живот
Как да се справим с натоварения си график - 5 безценни съвета Как да се справим с натоварения си график - 5 безценни съвета
Когато страхът те „парализира“: 5 техники за моментално успокоение при тревожност и стрес Когато страхът те „парализира“: 5 техники за моментално успокоение при тревожност и стрес
13 неща, които трябва да знаете преди и по време на полет 13 неща, които трябва да знаете преди и по време на полет
"Басни за деца" от Жан дьо Лафонтен (предложение за четене) "Басни за деца" от Жан дьо Лафонтен (предложение за четене)
Срещаме се със сина на Хадес в „Слънцето и звездата“ (предложение за четене) Срещаме се със сина на Хадес в „Слънцето и звездата“ (предложение за четене)
Оригинална, остроумна, необикновена (авто)биография: „Статистическа биография“ от Шарли Делуар Оригинална, остроумна, необикновена (авто)биография: „Статистическа биография“ от Шарли Делуар
Лесно като… здравословно хранене Лесно като… здравословно хранене
Хороскоп
Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби