снимки: БДЗП 

На 8 април 2017 година се проведе първото преброяване на врабчетата в България, част от кампанията „Ние броим врабчетата“ на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). В него се включиха над 550 души, които преброиха 6706 врабчета.

Най-много са регистрираните домашните врабчета (70%), следвани от полското врабче (27%) и испанското (3%). Испанските врабчета заемат най-малък относителен брой, тъй като все още мигрират и не всички са се завърнали по гнездовищата си.

Преброителите наблюдаваха птиците в над 580 точки в над 130 населени места като 38% от наблюденията са в София. Най-много хора са броили птици в междублокови пространства, паркове с дървета и храсти, и тихи улици.

В 16% от местата не са установени никакви врабчета. В това число влизат както големи градове, така и малки населени места. Най-висок брой места с нулеви наблюдения са в София - 64% от всички места, на които не са наблюдавани врабчета.

Резултатите доказват, че врабчетата избягват места за живот, където нивата на шум са високи и липсват зелени площи, а предпочитат среда с разнородни местообитания, която им осигурява оптималните условия за гнездене и хранене.

Въпреки че не са преброени всички врабчета в страната, резултатите позволяват да се направи сравнение на средния брой птици в различните типове среда и да се оценят най-ценните за тях места. Най-много птици са преброени в дворове на къщи и селски улици (средно по 12-13 птици на точка), а най-малко врабчета има около булеварди (средно 5 на точка). 

Коментирай >