снимки: Българско Дружество за защита на птиците 

Един от най-тайнствените бозайници в България беше уловен от за първи път след 40 години.

Мишевидният сънливец е един от най-редките и енигматични видове в България и Европа. След измерването и заснемането му, той беше освободен невредим на мястото на улавянето.

Възрастният женски мишевиден сънливец е забелязн при полеви проучвания на експерти от БДЗП в района на Сакар на 10.06.2017 г. 

Това е първото улавяне на този вид за последните 40 години у нас, като предното улавяне е край Бургас в далечната 1978 година.

През последните десетина години кости от мишевиден сънливец бяха намирани в погадки от сови, като беше установен и в някои нови райони. Въпреки това оставаше загадка къде и в какви местообитания живее този вид в България.

Сънливецът беше уловен на дъб на височина от 1,8 м. Местообитанието в района е представено от полуотворени тревисти местообитания с разпръснати единични стари дървета от дъб, круша и храсти. За съжаление се оказва, че този тип местообитания в България са изключително застрашени.

Мишевидният сънливец се среща само в Югоизточна България, Източна Тракия (Турция) и по крайбрежието на Западна Мала Азия, които не са потвърждавани отдавна. Видът е включен в Червената книга на България (2014) и в Световния червен списък на IUCN в категорията „Уязвим“ (VU).

Коментирай >