снимка: Форум Филм България

Световният ден на добротата е!

Празникът се отбелязва всяка година 13 ноември от 1998 година, когато в Токио е открита първата конференция на Световното движение на добротата с участието на Австралия, Великобритания, Канада, САЩ, Сингапур, Тайланд и Япония.

На тази конференция се приема "Декларация на добротата“, а целта е да стимулира хората да забравят самолюбието, да помислят за другите около нас и да изоставят расовите, половите и религиозните различия.

Световният ден на добротата се отбелязва от хората в цял свят с надеждата той да стане по-добро място, изпълнено с добри дела. Символът на движението представлява „открито сърце“.

На 13 ноември светът отбелязва и Международния ден на незрящите, обявен за такъв от ООН през 1946 година. Смята се, че за двата дни е определена една дата, защото незрящите се нуждаят от подкрепа, а добрите хора изпитват вътрешна потребност да помагат на нуждаещите се.

Коментирай >