„Огнената тайна“ и други новели“/издателство 'Колибри"

Огнената тайна“ и други новели“ е първият от три сборника с изящни новели, в които авторът е представил творбите си на тематичен принцип.

Първият, „Огнената тайна“, с оригинално заглавие „Първо преживяване. Четири новели от света на детството“ (1911), включва творби, посветени на съзряването и първите любовни трепети.

Вторият сборник, „Амок“, е с подзаглавие „Новели за страстта“ и съдържа 5 новели за драмата на изпепеляващите душата увлечения.

В третия, „Смут в чувствата“, авторът е предложил 3 новели за противоречивите чувства, владеещи човешкото сърце.

Тези три сборника могат да бъдат подписани само от истински демиург на словото, владеещ до съвършенство финия рисунък на психологическия портрет.

За автора

Стефан Цвайг е роден през 1881 година, учи в университетите на Берлин и Виена и се посвещава на перото, за да се превърне в гениален хроникьор и свидетел на една историческа епоха, раздирана от трагедии.

Любим на няколко поколения новелист, биограф, есеист и поет, Стефан Цвайг създава внушително творчество, ужасено от бездните на човешката лудост и обвеяно от носталгия по един по-топъл и безметежен свят.

Авторът на „Нетърпеливо сърце“ и на блестящи биографични романи като „Мария Стюарт”, „Мария Антоанета” и „Триумф и трагедия на Еразъм Ротердамски“ се самоубива заедно със съпругата си Лоте в Бразилия на 22 февруари, 1942 година.

Същият човек ни завеща прозрението, че само моментите на криза имат значение в историята на един живот.

Коментирай >